Sirküler arama:
Toplam 125 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13

No Tarih Konu
45 25/03/2019 KDV, muhtasar, damga vergisi ve yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı.
44 22/03/2019 İkinci el taşıt ticareti yapan mükelleflerce % 18 KDV’li olarak alınan taşıtların tesliminde uygulanacak KDV oranı belirlendi.
43 21/03/2019 Yurt dışında ihraç edilen tahvil faizleri ile döviz tevdiat faizlerine ilişkin tevkifat oranlarında değişiklik yapıldı.
42 21/03/2019 Geçici olarak yapılan KDV, ÖTV ve tapu harcı oran indirimlerinin süresi uzatıldı.
41 15/03/2019 “Vergiye uyumlu mükellef”ler için geçerli olan, vergilerin süresinde ödenmiş olması şartına ilişkin açıklamalar yapıldı.
40 15/03/2019 Uçuş ve dalış hizmetleriyle, tazminatlardaki istisna ve internet ortamında yapılan satışlarda esnaf muaflığı uygulaması hakkında açıklamalar yapıldı.
39 15/03/2019 İkale sözleşmesi kapsamında 27 Mart 2018’den önce ödenen tazminatlardan kesilen vergilerin iade usulü açıklandı.
38 11/03/2019 Uçaklar ve uçak simülatörlerinin amortisman oranı % 4’e düşürüldü.
37 04/03/2019 İhracat bedellerinin yurda getirilmesi zorunluluğuna ilişkin uygulamanın süresi 6 ay uzatıldı.
36 28/02/2019 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da bazı değişiklikler yapıldı.