Sirküler arama:
Toplam 139 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14

No Tarih Konu
69 27/05/2020 7194 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamaların yer aldığı Tebliğ yayımlandı.
68 24/05/2020 Finansman bonoları ile varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından elde edilen gelirlerden yapılan stopajın oranı yüzde 15’e yükseltildi.
67 24/05/2020 Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV’nin oranı yüzde 1’e yükseltildi.
66 23/05/2020 GİB, Türkiye Bankalar Birliğine, bankalar tarafından gerçekleştirilen kaydi altın satışları üzerinden kambiyo muamele vergisi hesaplanması gerektiğine dair yazı gönderdi.
65 18/05/2020 Türkiye- Arjantin Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Protokolü Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı.
64 13/05/2020 Sigara ve bazı tütün mamullerinin ÖTV oranları yeniden belirlendi.
63 12/05/2020 Geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 28 Mayıs 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatıldı.
62 11/05/2020 Salgın döneminde yarım kalan teşvik belgeli yatırımlar için ek süre verilebileceğine ilişkin Karar yayımlandı.
61 08/05/2020 Mücbir sebep döneminde KDV iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
60 24/04/2020 Yabancı para cinsinden ödenen BES katkı payları için devlet katkısı oranı %10 olarak belirlendi.