Sirküler arama:
Toplam 132 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14

No Tarih Konu
72 30/07/2021 Konaklama tesislerinde sunulan hizmetlere %1 oranında KDV uygulanmasına ilişkin süre 30 Eylül 2021’e uzatıldı.
71 30/07/2021 Bazı hizmetlerde uygulanan KDV oran indirimlerinin süresi 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatıldı.
70 30/07/2021 Gayrimenkul kiralamalarında tevkifat oran indirimlerinin süresi 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatıldı.
69 30/07/2021 Dövizli fonlar dışındaki yatırım fon gelirleri ile bankalarca ihraç edilen tahvil gelirlerinde uygulanan düşük oranlı tevkifatın uygulanma süresi 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatıldı.
68 30/07/2021 Mevduat faizleri ile katılım bankalarınca ödenen kâr paylarına uygulanan düşük oranlı tevkifatın süresi 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatıldı.
67 28/07/2021 Yatlara verilen izin belgelerinden alınan harç tutarları yeniden belirlendi.
66 26/07/2021 Yerli ve yabancı film gösterimlerinde %0 oranında eğlence vergisi uygulanmasına ilişkin süre 31 Mayıs 2022’ye uzatıldı.
65 16/07/2021 Aktife kayıtlı taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
64 16/07/2021 Puro ve bazı tütün mamullerinin ÖTV oranları yeniden belirlendi.
63 13/07/2021 Kurumlar vergisi mükellefleri ile bazı kişilere, tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcı bilgisini bildirme zorunluluğu getirildi.