Sirküler arama:
Toplam 92 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10

No Tarih Konu
32 22/02/2019 22 Şubat 2019 tarihinde yayımlanan 7166 sayılı Kanun’la vergi mevzuatında gerçekleştirilen değişiklikler.
31 20/02/2019 “KDV iadesi ön kontrol raporuna dayalı iade” 1 Mart’tan itibaren uygulanmaya başlıyor.
30 18/02/2019 İndirimli orana tabi teslimlerle ilgili olarak mahsup yoluyla iadesi gerçekleşmeyen tutarların Ocak ayı KDV beyannamesine dahil edilmesi gerekiyor.
29 15/02/2019 KDV Genel Uygulama Tebliği’nde değişiklikler içeren 23 seri numaralı Tebliğ yayımlandı.
28 15/02/2019 Konkordato kapsamındaki alacakların, şüpheli alacak hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesine ilişkin sirküler yayınlandı.
27 15/02/2019 İnternet ortamında reklam hizmeti verenlere yapılan ödemelerde tevkifat uygulamasının usul ve esasları belirlendi.
26 13/02/2019 Geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 18 Şubat 2019 Pazartesi gününe kadar uzatıldı.
25 07/02/2019 1 Mart’tan itibaren hasılat esasına göre vergilendirilecek mükellefler ve vergi oranı belirlendi.
24 04/02/2019 Borsada rayici olmayan yabancı paraların 31.12.2018 tarihi itibarıyla değerlenmesinde kullanılacak kurlar açıklandı.
23 30/01/2019 30 Ocak 2019 tarihinde yayımlanan 7162 sayılı Kanun’la vergi mevzuatında yapılan değişiklikler.