Sirküler arama:
Toplam 139 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14

No Tarih Konu
89 31/08/2020 Özel okul ve üniversitelerde 01.09.2020-30.06.2021 döneminde verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV oranı %1’e düşürüldü.
88 31/08/2020 Bazı binek otomobillerinin ÖTV oranları ile ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları yükseltildi.
87 24/08/2020 Yatırımlara Devlet Yardımları Hakkında Karar’da bazı değişiklikler yapıldı.
86 14/08/2020 Transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüğü kapsamında “Ülke Bazlı Rapor” hazırlanması.
85 08/08/2020 Finansal kuruluş faaliyetlerinden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışlarında BSMV oranı yüzde sıfır olarak belirlendi.
84 01/08/2020 2020 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere bazı hizmetlerde KDV oranı yüzde 8 ve yüzde 1’e düşürüldü.
83 01/08/2020 Gayrimenkul kiralamalarındaki vergi tevkifatı oranı 2020 yılı sonuna kadar yüzde 10’a düşürüldü.
82 30/07/2020 “İzaha davet” uygulamasının usul ve esasları yeniden belirlendi.
81 06/07/2020 Gelir vergisinden istisna yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları (01.07.2020-31.12.2020).
80 06/07/2020 Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı tutarları (01.07.2020-31.12.2020).