Sirküler arama:
Toplam 92 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10

No Tarih Konu
42 21/03/2019 Geçici olarak yapılan KDV, ÖTV ve tapu harcı oran indirimlerinin süresi uzatıldı.
41 15/03/2019 “Vergiye uyumlu mükellef”ler için geçerli olan, vergilerin süresinde ödenmiş olması şartına ilişkin açıklamalar yapıldı.
40 15/03/2019 Uçuş ve dalış hizmetleriyle, tazminatlardaki istisna ve internet ortamında yapılan satışlarda esnaf muaflığı uygulaması hakkında açıklamalar yapıldı.
39 15/03/2019 İkale sözleşmesi kapsamında 27 Mart 2018’den önce ödenen tazminatlardan kesilen vergilerin iade usulü açıklandı.
38 11/03/2019 Uçaklar ve uçak simülatörlerinin amortisman oranı % 4’e düşürüldü.
37 04/03/2019 İhracat bedellerinin yurda getirilmesi zorunluluğuna ilişkin uygulamanın süresi 6 ay uzatıldı.
36 28/02/2019 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da bazı değişiklikler yapıldı.
35 28/02/2019 Bazı kürkler ile üretilip ihraç edilen kara taşıtlarında kullanılan ilk dolum yağları ve akaryakıtların ÖTV oranları sıfırlandı.
34 25/02/2019 KDV, muhtasar, damga vergisi ve basit usul gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi ile defter beyan sistemi kayıt süresi uzatıldı.
33 22/02/2019 “Geri kazanım katılım payı”nın beyanı ve ödenmesine ilişkin esaslarda değişiklikler yapıldı.