Sirküler arama:
Toplam 99 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10

No Tarih Konu
49 29/03/2019 Bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri değiştirildi.
48 28/03/2019 İkinci el taşıt ticareti yapan mükelleflere, binek otomobillerin alımında ödedikleri KDV’yi indirim hakkı tanındı.
47 26/03/2019 Bankaların, ihraç edip kendilerinin satın aldıkları varlığa dayalı menkul kıymetlerin dönemsel getirilerinden hesaplanması gereken BSMV’nin oranı % 1 olarak belirlendi.
46 25/03/2019 Son dönemdeki yasal düzenlemeler çerçevesinde KDV Genel Uygulama Tebliği’nde değişiklikler yapıldı.
45 25/03/2019 KDV, muhtasar, damga vergisi ve yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı.
44 22/03/2019 İkinci el taşıt ticareti yapan mükelleflerce % 18 KDV’li olarak alınan taşıtların tesliminde uygulanacak KDV oranı belirlendi.
43 21/03/2019 Yurt dışında ihraç edilen tahvil faizleri ile döviz tevdiat faizlerine ilişkin tevkifat oranlarında değişiklik yapıldı.
42 21/03/2019 Geçici olarak yapılan KDV, ÖTV ve tapu harcı oran indirimlerinin süresi uzatıldı.
41 15/03/2019 “Vergiye uyumlu mükellef”ler için geçerli olan, vergilerin süresinde ödenmiş olması şartına ilişkin açıklamalar yapıldı.
40 15/03/2019 Uçuş ve dalış hizmetleriyle, tazminatlardaki istisna ve internet ortamında yapılan satışlarda esnaf muaflığı uygulaması hakkında açıklamalar yapıldı.