Sirküler arama:
Toplam 125 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13

No Tarih Konu
75 16/08/2019 Bazı sigara ve tütün mamullerinin ÖTV oranları, asgari maktu ve maktu ÖTV tutarları yeniden belirlendi.
74 15/08/2019 Başta malul ve engellilerin taşıt alımındaki istisna uygulaması olmak üzere ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde bazı değişiklikler yapıldı.
73 08/08/2019 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar’da bazı değişiklikler yapıldı.
72 08/08/2019 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da bazı değişiklikler yapıldı.
71 02/08/2019 7186 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen “Varlık barışı” hükmünün uygulanmasına ilişkin esaslar belirlendi.
70 29/07/2019 “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulaması 1 Ocak 2020 tarihine ertelendi.
69 23/07/2019 Bankaların; altın, gümüş veya platin kredisi kullandırılabileceği kişilerle ilgili yeni düzenleme yapıldı.
68 23/07/2019 Hasılat esaslı kazanç, varlık barışı ve yurt dışına çıkış harcına ilişkin düzenlemeleri içeren 7186 sayılı Kanun Resmî Gazete’de yayımlandı.
67 22/07/2019 “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı”nın kurulması ile “turizm payı”na ilişkin düzenlemeler içeren 7183 sayılı Kanun Resmî Gazete’de yayımlandı.
66 22/07/2019 Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı 1.500 TL olarak yeniden belirlendi.