Sirküler arama:
Toplam 132 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14

No Tarih Konu
92 18/10/2021 Ar-Ge/tasarım merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri için bölge ve merkez dışında geçirilen sürelerin oranı 31.12.2022 tarihine kadar %50’ye yükseltildi.
91 15/10/2021 OECD/G20 ülkeleri (dört ülke hariç) tarafından asgari %15 oranında küresel kurumlar vergisi uygulanması kararı alındı.
90 07/10/2021 1 Ekim’de TBMM’ye sunulan Kanun Teklifi’nin, diğer vergi kanunlarındaki değişiklikleri içeren düzenlemeleri.
89 06/10/2021 Kesinti yoluyla ödenen vergiler ile geçici vergilerin iade esaslarını belirleyen 252 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğ’nde değişiklikler yapıldı.
88 05/10/2021 Türkiye-Venezuela Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı.
87 05/10/2021 1 Ekim’de TBMM’ye sunulan Kanun Teklifi’nin, Vergi Usul Kanunu’nda değişiklikler içeren düzenlemeleri.
86 04/10/2021 1 Ekim’de TBMM’ye sunulan Kanun Teklifi’nin, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında değişiklikler içeren düzenlemeleri.
85 01/10/2021 Vergi kanunlarında değişiklikler içeren Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
84 01/10/2021 Dövizli fonlar dışındaki yatırım fon gelirleri ile bankalarca ihraç edilen tahvil gelirlerinde uygulanan düşük oranlı tevkifatın uygulanma süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldı.
83 01/10/2021 Mevduat faizleri ile katılım bankalarınca ödenen kâr paylarına uygulanan düşük oranlı tevkifatın süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldı.