Sirküler arama:
Toplam 139 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14

No Tarih Konu
99 07/10/2020 Sahte belge düzenleme riski yüksek olanların mükellefiyetinin terkin edilmesine ilişkin esasları belirleyen Tebliğ yayımlandı.
98 02/10/2020 “Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması” Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı.
97 30/09/2020 Mevduat faizleri ile katılım bankalarınca ödenen kâr paylarına ilişkin tevkifat oranları geçici süreyle düşürüldü.
96 30/09/2020 Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV’nin oranı binde 2’ye düşürüldü.
95 29/09/2020 Çok Taraflı Sözleşmenin (MLI) Onaylanmasına Dair Kanun Teklifi’nin Hollanda ÇVÖ Anlaşması başta olmak üzere ÇVÖ Anlaşmalarına etkisi.
94 25/09/2020 Türkiye-Ukrayna Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nı değiştiren Protokol Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı.
93 25/09/2020 Türkiye-Ruanda Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı.
92 18/09/2020 İmar planı değişikliği sonucu taşınmazda meydana gelen değer artışında “değer artış payı” alınmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
91 02/09/2020 “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ”de yapılan değişiklikler.
90 01/09/2020 Transfer fiyatlandırması hükümleri kapsamında hazırlanması gereken “Ülke bazlı rapor”a ilişkin açıklamaların yer aldığı Tebliğ yayımlandı.