Sirküler arama:
Toplam 99 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10

No Tarih Konu
59 17/06/2019 Hurda araçlara ilişkin ÖTV indirimi tutarları yeniden belirlendi.
58 17/06/2019 Sanayi sicil belgesini haiz işletmeler ile ihracatçılara yapılan kambiyo satışlarında BSMV oranı sıfır olarak belirlendi.
57 11/06/2019 Yeminli mali müşavirlik tam tasdik raporlarının elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğu getirildi.
56 15/05/2019 Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV’nin oranı binde 1 olarak belirlendi.
55 07/05/2019 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamındaki şirket ve şubelerin bildirim yükümlülüğünde değişiklikler yapıldı.
54 02/05/2019 Darülaceze’ye yapılan inşaat işleri ve bazı perdelerin KDV oranları ile sigara ve cep telefonlarının ÖTV oranları, hurda araçlara ilişkin ÖTV indirim tutarları yeniden belirlendi.
53 02/05/2019 Değişken faiz oranı uygulanan bir yıldan uzun vadeli mevduat faizlerine ilişkin tevkifat oranı % 0 (sıfır) olarak belirlendi.
52 18/04/2019 TÜBİTAK TEYDEB programlarında bazı yenilikler yapıldı.
51 18/04/2019 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programına artık yalnızca KOBİ’ler başvurabilecek
50 15/04/2019 Kara taşıtı imalatçıları için geçerli olan, ilk dolum yağı ve akaryakıta ilişkin ÖTV iade uygulamasının esasları belirlendi.