Sirküler arama:
Toplam 132 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14

No Tarih Konu
102 29/11/2021 2021 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı %36,20 olarak açıklandı.
101 24/11/2021 2020 takvim yılı indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade alacaklarının talep süresi 31.12.2021 tarihinde doluyor.
100 15/11/2021 2019 takvim yılı tam istisna kapsamındaki işlemler ile kısmi tevkfiata tabi işlemlerden kaynaklanan iade alacaklarının talep süresi 31.12.2021 tarihi itibarıyla doluyor.
99 08/11/2021 G20 zirvesinde liderler küresel vergi anlaşmasını onayladı.
98 08/11/2021 7341 sayılı Kanun’la, ihracat kredileri için kefalet vermek amacıyla kurulan kurumlar ile yeni kurulan serbest bölgelerdeki işleticiler için çeşitli muafiyet ve istisnalar getirildi.
97 27/10/2021 İhracat bedellerinin Türkiye’ye getirilmesi zorunluluğu kapsamı dışında bulunan ülkeler yeniden belirlendi.
96 26/10/2021 7338 sayılı Kanun’un diğer vergi kanunlarında değişiklikler içeren düzenlemeleri.
95 26/10/2021 7338 sayılı Kanun’un Vergi Usul Kanunu’nda değişiklikler içeren düzenlemeleri.
94 26/10/2021 7338 sayılı Kanun’un Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında değişiklikler içeren düzenlemeleri.
93 19/10/2021 “Defter-Beyan Sistemi” uygulamasında bazı değişiklikler yapıldı.