Sirküler arama:
Toplam 132 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14

No Tarih Konu
112 21/12/2021 2022 yılında elde edilen ücret ve ücret dışındaki gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifeleri açıklandı.
111 16/12/2021 Sosyal güvenlik primine esas kazançların 2022 yılında uygulanacak alt ve üst sınırları.
110 16/12/2021 2022 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı belirlendi.
109 16/12/2021 Dövizli fonlar dışındaki yatırım fon gelirleri ile bankalarca ihraç edilen tahvil gelirlerinde uygulanan düşük oranlı tevkifatın uygulanma süresi 31 Mart 2022 tarihine kadar uzatıldı.
108 16/12/2021 Mevduat faizleri ile katılım bankalarınca ödenen kâr paylarına uygulanan düşük oranlı tevkifatın süresi 31 Mart 2022 tarihine kadar uzatıldı.
107 10/12/2021 Çiftçilere yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden kesilen vergilerin iadesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
106 09/12/2021 Cumhurbaşkanı, 2022 yılı motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının hesaplanmasında kullanılan artış oranını %25 olarak belirledi.
105 02/12/2021 Ağır hastalığı bulunan veya doğum yapan meslek mensuplarının mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılmasına ilişkin açıklamalar yapıldı.
104 29/11/2021 Adli yardım kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde KDV oranı %8 olarak belirlendi.
103 29/11/2021 Türkiye ve ABD’nin, yeni vergileme kuralları ile mevcut dijital hizmet vergisinde geçiş süreci kapsamında uzlaşmasına ilişkin ortak beyan.