Sirküler arama:
Toplam 139 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14

No Tarih Konu
119 23/12/2020 Mevduat faizleri ile katılım bankalarınca ödenen kâr paylarına uygulanan düşük oranlı tevkifatın süresi 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldı.
118 23/12/2020 Gayrimenkul kiralamalarında yıl sonuna kadar uygulanacak olan tevkifat oran indirimlerinin süresi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.
117 23/12/2020 Bazı hizmetlerde yıl sonuna kadar uygulanacak olan KDV oran indirimlerinin süresi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.
116 21/12/2020 2019 hesap dönemine ilişkin ilk ülke bazlı raporun gönderilme süresi 26 Şubat 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.
115 21/12/2020 Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan reeskont işlemlerinde kullanılan oran %16,75 olarak belirlendi.
114 17/12/2020 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da bazı değişiklikler yapıldı.
113 03/12/2020 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nde değişiklikler yapıldı.
112 30/11/2020 7256 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen “Varlık barışı” hükmünün uygulanmasına ilişkin esaslar belirlendi.
111 30/11/2020 2020 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı %9,11 olarak açıklandı.
110 27/11/2020 Kesinleşmiş bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen 1 seri numaralı Tebliğ yayımlandı.