Sirküler arama:
Toplam 125 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13

No Tarih Konu
105 24/12/2019 İmalatçılara yeni makine ve teçhizat teslimlerinde uygulanan KDV istisnasının süresi 31.12.2022 tarihine kadar uzatıldı.
104 23/12/2019 7194 sayılı Kanun’la ihdas edilen değerli konut vergisine itiraz ve dava yolu.
103 23/12/2019 Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan reeskont işlemlerinde kullanılan oran %13,75 olarak belirlendi.
102 23/12/2019 2019 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı %22,58 olarak açıklandı.
101 18/12/2019 2018 yılı indirimli orana tabi işlemlere ilişkin iade taleplerinin en geç kasım ayı KDV beyannamesi ile yapılması gerekiyor.
100 16/12/2019 Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından özel bankaların vergi tahsilat yetkileri 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.
99 09/12/2019 7 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan 7194 sayılı Kanun’la yeni ihdas edilen vergiler ve vergi yasalarında gerçekleştirilen değişiklikler.
98 05/12/2019 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği’nde bazı değişiklikler yapıldı.
97 03/12/2019 Gelir Vergisi Kanunu’nun “Hasılat esaslı kazanç tespiti” başlıklı maddesinin uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapıldı.
96 02/12/2019 “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulaması 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren başlıyor.