Sirküler arama:
Toplam 139 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14

No Tarih Konu
29 25/02/2020 Transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüğü 2019 yılından geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.
28 20/02/2020 Vergi Usul Kanunu kapsamında “Kanun yolundan vazgeçme” uygulamasının usul ve esasları belirlendi.
27 20/02/2020 Değerli konut vergisi uygulamasında değişiklikler içeren 7221 sayılı Kanun Resmî Gazete’de yayımlandı.
26 14/02/2020 Kamu özel iş birliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde sunulan hizmetler KDV tevkifatı kapsamına alındı.
25 13/02/2020 İndirimli orana tabi teslimlerle ilgili olarak mahsup yoluyla iadesi gerçekleşmeyen tutarların ocak ayı KDV beyannamesine dahil edilmesi gerekiyor.
24 12/02/2020 Elazığ’daki depremzedelere AFAD aracılığıyla yapılan bağışların tamamı beyan edilen kazançtan indirilebilir.
23 10/02/2020 “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulaması, Bursa, Eskişehir ve Konya dışındaki iller için 1 Mart 2020’ye ertelendi.
22 07/02/2020 Değerli konut vergisi beyannamesinin verilme süresi ile ilk taksit ödeme süresi birer ay uzatıldı.
21 05/02/2020 Plastik poşet dışındaki ürünler için geri kazanım katılım payının beyan ve ödenmesine ilişkin esaslar belirlendi.
20 31/01/2020 Türkiye’nin; Ruanda ve Arjantin’le imzaladığı ÇVÖ Anlaşmaları ile Özbekistan’la imzaladığı ÇVÖ anlaşmasında değişiklikler içeren Protokol’ün onaylanması uygun bulundu.