Sirküler arama:
Toplam 139 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14

No Tarih Konu
39 23/03/2020 Hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerinde KDV oranı 01.04.2020-30.06.2020 dönemi için %1’e düşürüldü.
38 20/03/2020 1 Mart’tan itibaren yürürlüğe giren “Dijital hizmet vergisi”nin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
37 19/03/2020 Muhtasar ve KDV ödemeleri 6 ay süreyle ertelenecek olan mükelleflerin faaliyet alanları ile ilgili açıklama yapıldı.
36 19/03/2020 Cumhurbaşkanının, Covid-19 salgınının etkilerini azaltmak amacıyla açıkladığı paketteki vergisel düzenlemeler.
35 17/03/2020 Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ilk taksit ödeme süreleri 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıldı.
34 03/03/2020 Türk vatandaşı olmayan yolcuların yılda 5 kiloyu aşmamak şartıyla yurda altın getirebilmesine ilişkin düzenleme yapıldı.
33 03/03/2020 ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listedeki bazı mallarla ilgili nakden iade taleplerinin “Özel Teminat Sertifikası” kapsamında yerine getirilmesine ilişkin düzenleme yapıldı.
32 03/03/2020 Külçe metal; bakır, çinko, alüminyum ve kurşun teslimleri ile hurda ve atık teslimlerinde KDV tevkifat oranı yükseltildi.
31 02/03/2020 Benzin ve motorinde litre başına alınan ÖTV tutarı yeniden belirlendi.
30 28/02/2020 Geri kazanım katılım payı beyanname verme ve ödeme süreleri uzatıldı.