Sirküler arama:
Toplam 125 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13

No Tarih Konu
25 07/02/2019 1 Mart’tan itibaren hasılat esasına göre vergilendirilecek mükellefler ve vergi oranı belirlendi.
24 04/02/2019 Borsada rayici olmayan yabancı paraların 31.12.2018 tarihi itibarıyla değerlenmesinde kullanılacak kurlar açıklandı.
23 30/01/2019 30 Ocak 2019 tarihinde yayımlanan 7162 sayılı Kanun’la vergi mevzuatında yapılan değişiklikler.
22 25/01/2019 Yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyonlar için geçerli olan ÖTV istisnası uygulamasındaki “standart yakıt deposu”nun tanımında değişiklik yapıldı.
21 18/01/2019 18 Ocak 2019 tarihinde yayımlanan 7161 sayılı Kanun’la vergi mevzuatında gerçekleştirilen değişiklikler.
20 16/01/2019 Menkul kıymetlerden 2019 yılında elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi.
19 08/01/2019 Gelir vergisinden istisna yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları (01.01.2019-30.06.2019).
18 08/01/2019 Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı tutarları (01.01.2019-30.06.2019).
17 04/01/2019 Borsa İstanbul’da işlem gören tahvil ve bonolar ile kira sertifikalarının 31 Aralık 2018 tarihli borsa rayiçleri.
16 03/01/2019 31 Mart 2019 tarihine kadar uygulanmak üzere, bazı römork ve yarı römorklarının KDV oranı % 1’e düşürüldü.