Sirküler arama:
Toplam 132 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14

No Tarih Konu
42 01/06/2021 Mevduat faizleri ile katılım bankalarınca ödenen kâr paylarına uygulanan düşük oranlı tevkifatın süresi 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatıldı.
41 27/05/2021 Elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter beratlarının yüklenme süreleri uzatıldı.
40 26/05/2021 Türkiye-Ruanda Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın yürürlük tarihi 21 Ekim 2020 olarak belirlendi.
39 25/05/2021 Finansman gider kısıtlaması, şirketlerin kendi hisselerini alması durumunda vergileme, hisseleri halka arz edilen kurumlarda indirimli KV oranı konularında açıklamalar yapıldı.
38 21/05/2021 Bazı alacakların yeniden yapılandırılması, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin düzenlemeler içeren Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
37 21/05/2021 2019 hesap dönemine ilişkin ilk ülke bazlı raporlar ile 2020 hesap dönemine ilişkin ülke bazlı raporlamaya ait bildirim formunun verilmesi.
36 20/05/2021 Bazı akaryakıt ürünlerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları yeniden belirlendi.
35 03/05/2021 2021 yılı 1. dönem geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.
34 30/04/2021 Evde ürettikleri malları internette satanlara ilişkin vergi muafiyeti ile yurt dışına mal satan gerçek kişiler için geçerli olan indirim uygulamasına ilişkin açıklamalar yapıldı.
33 30/04/2021 Vergi Usul Kanunu’nda değişiklikler içeren 7318 sayılı Kanun yayımlandı.