Sirküler arama:
Toplam 125 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13

No Tarih Konu
35 28/02/2019 Bazı kürkler ile üretilip ihraç edilen kara taşıtlarında kullanılan ilk dolum yağları ve akaryakıtların ÖTV oranları sıfırlandı.
34 25/02/2019 KDV, muhtasar, damga vergisi ve basit usul gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi ile defter beyan sistemi kayıt süresi uzatıldı.
33 22/02/2019 “Geri kazanım katılım payı”nın beyanı ve ödenmesine ilişkin esaslarda değişiklikler yapıldı.
32 22/02/2019 22 Şubat 2019 tarihinde yayımlanan 7166 sayılı Kanun’la vergi mevzuatında gerçekleştirilen değişiklikler.
31 20/02/2019 “KDV iadesi ön kontrol raporuna dayalı iade” 1 Mart’tan itibaren uygulanmaya başlıyor.
30 18/02/2019 İndirimli orana tabi teslimlerle ilgili olarak mahsup yoluyla iadesi gerçekleşmeyen tutarların Ocak ayı KDV beyannamesine dahil edilmesi gerekiyor.
29 15/02/2019 KDV Genel Uygulama Tebliği’nde değişiklikler içeren 23 seri numaralı Tebliğ yayımlandı.
28 15/02/2019 Konkordato kapsamındaki alacakların, şüpheli alacak hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesine ilişkin sirküler yayınlandı.
27 15/02/2019 İnternet ortamında reklam hizmeti verenlere yapılan ödemelerde tevkifat uygulamasının usul ve esasları belirlendi.
26 13/02/2019 Geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 18 Şubat 2019 Pazartesi gününe kadar uzatıldı.