No: 59

Tarih: 22/07/2016

Konu:“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi” TBMM Başkanlığına sunuldu.

Özet: “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi” 22.07.2016 tarihinde TBMM Başkanlığına sunuldu.

Söz konusu Kanun Teklifi ve gerekçesi sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır.


"Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi" 22 Temmuz 2016 tarihindeTBMM Başkanlığına sunuldu.

Söz konusu Kanun Teklifi ile;

- Özel sektörün kamuya olan borç yükünün azaltılarak borçlara taksitle ödeme imkânı getirilmesi,

- İhtilafların sulh yoluyla sonuçlandırılması,

- Vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi,

- İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi,

amaçlanmaktadır.

Ayrıca söz konusu Kanun Teklifi'nde bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına imkân sağlanması amacıyla yapılan düzenlemeler ile matrah ve vergi artırımına ilişkin düzenlemeler de yer almaktadır.

Kanun Teklifi ve gerekçesine ulaşmak için tıklayınız...


Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (212) 408 51 79 numaralı telefondan M. Fatih Köprü (fatih.kopru@tr.ey.com) ile temasa geçmenizi rica ederiz.

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79