Sirküler arama:
Toplam 28 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3

No Tarih Konu
18 27/06/2018 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
17 05/06/2018 Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
16 01/06/2018 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne bildirimler elektronik ortamda yapılacak.
15 29/05/2018 Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Kapsamı Genişletildi.
14 15/05/2018 Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne Getirilecek İstisnaların Belirlenmesine Dair Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı
13 27/04/2018 Kişisel Verileri Koruma Kurumu Teşkilat Yönetmeliği yayınlandı.
12 22/03/2018 Avrupa Veri Koruma Denetçisi (“Denetçi”) tarafından 16 Mart 2018 tarihinde Avrupa Kuruluşları ve Organları tarafından Bulut Hizmetlerine İlişkin Kullanım Kılavuzu (“Kılavuz”) yayınlandı.
11 22/03/2018 Avrupa Birliği’nin taslak “E-Privacy” düzenlemesine ilişkin güncelleme önerileri paylaşıldı.
10 20/03/2018 Verilerin saklanması ve imhasına dair Noterlik Daireleri Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’te değişiklikler yapıldı.
9 16/03/2018 Tebligat Kanunu ve İcra İflas Kanunu’nda kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında değişiklikler yapıldı.