Sirküler arama:
Toplam 45 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5

No Tarih Konu
25 18/06/2019 Serbest zaman izni olarak kullandırılan fazla mesai ücreti sigorta primine tabi değildir
24 14/06/2019 Prim teşviki, destek ve indirim uygulamalarına ilişkin 2019/15 sayılı SGK Genelgesi yayımlandı
23 11/06/2019 Türkiye-Fransa sosyal güvenlik sözleşmesinin uygulama esaslarına ilişkin 2019/14 sayılı SGK Genelgesi yayımlandı.
22 23/05/2019 Otomatik tescilli inşaat işyerlerinde ilişiksizlik belgesi için SGK’ya başvuruya gerek kalmadı
21 22/05/2019 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında sosyal güvenlik anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun yayımlandı.
20 20/05/2019 Şirket kuruluşu aşamasında çalıştırılacağı bildirilen sigortalıların tescil işlemlerinde değişiklik yapıldı
19 10/05/2019 Sigortalılık işlemlerine ilişkin olarak 2013/11 sayılı Genelge’ de kapsamlı değişiklikler yapan 2019/9 sayılı SGK Genelgesi yayımlandı
18 10/05/2019 Sözleşmenin uzun süren hastalık nedeniyle feshine ilişkin “Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu Kararı”
17 02/05/2019 “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği” tamamen yenilendi.
16 24/04/2019 Büyük endüstriyel kazalarla ilgili hazırlanacak büyük kaza önleme politika belgesi ve güvenlik raporu tebliğleri