Sirküler arama:
Toplam 110 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11

No Tarih Konu
100 27/10/2020 Kısa çalışma, fesih yasağı ve pandemi ücretsiz izin uygulaması tüm sektörler için 2 ay daha uzatıldı.
99 26/10/2020 TBMM’de görüşülmekte olan ‘’Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinde’’ yer alan yapılandırma hükümlerine ilişkin bilgilendirme
98 21/10/2020 Sporcuların sosyal güvenliği ve yabancı sporcuların sosyal güvenliğinde spor kulüplerinin isyanı
97 20/10/2020 16 Ekim 2020 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan Kanun Teklifiyle İşsizlik Sigortası Kanunu, İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılması öngörülen değişiklikler
96 19/10/2020 “SGK, 26- Devamsızlık Nedeni ile Fesih” kodunu tekrar "26- Disiplin Kurulu Kararı ile Fesih” olarak değiştirmiştir.
95 16/10/2020 Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ve haberleşme hürriyetine işveren tarafından müdahaleye dair Anayasa Mahkemesi’nin yeni kararı uyarınca çalışanlara ait kurumsal e-postalara işverenlerin erişmesi ve iş akdinin feshinde delil olarak kullanılmasında dikkat edilmesi gereken hususlar
94 12/10/2020 Türkiye- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yeni Sosyal Güvenlik Sözleşmesi yürürlüğe girdi.
93 01/10/2020 İş sağlığı ve güvenliği giderlerine katkı için işverenlere sağlanan destekten faydalanma usul ve esasları
92 23/09/2020 GİB tarafından ‘’Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Broşürü’’ yayımlandı.
91 10/09/2020 Türkiye- Kanada Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin SGK Genelgesi yayımlandı.