Sirküler arama:
Toplam 105 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11

No Tarih Konu
105 03/12/2020 27256 Kanun Numaralı “İlave İstihdam Prim Desteği” uygulamasına ilişkin usul ve esaslar
104 01/12/2020 İşverenlere, Covid-19 nedeniyle 31.12.2020 tarihine kadar yeniden kısa çalışma başvurusunda bulunma imkanı getirildi.
103 19/11/2020 7256 sayılı Kanun ile İşsizlik Sigortası Kanununda yapılan değişiklikler ve Kanunun Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümleri
102 11/11/2020 İşe iade davası nedir? Hangi hallerde işe dönüş davası açılır? İş akdinin feshinde usul?
101 06/11/2020 Ertelenmiş SGK primlerinin KDV iade alacağı ile ödenmesi
100 27/10/2020 Kısa çalışma, fesih yasağı ve pandemi ücretsiz izin uygulaması tüm sektörler için 2 ay daha uzatıldı.
99 26/10/2020 TBMM’de görüşülmekte olan ‘’Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinde’’ yer alan yapılandırma hükümlerine ilişkin bilgilendirme
98 21/10/2020 Sporcuların sosyal güvenliği ve yabancı sporcuların sosyal güvenliğinde spor kulüplerinin isyanı
97 20/10/2020 16 Ekim 2020 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan Kanun Teklifiyle İşsizlik Sigortası Kanunu, İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılması öngörülen değişiklikler
96 19/10/2020 “SGK, 26- Devamsızlık Nedeni ile Fesih” kodunu tekrar "26- Disiplin Kurulu Kararı ile Fesih” olarak değiştirmiştir.