Makale Konusu Arama:
Yazar Arama:
Toplam 13 makale bulundu.


 | 
2

Konu Yazar Tarih
Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasında, indirimin hesaplanacağı yıl ve son iki yılda verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması şartı üzerine bir değerlendirme Av. Barış Can Erdemir 01.07.2019
Geri kazanım katılım payına hazır mıyız? Cemre Arslan 01.07.2019
Serbest bölgelerde istihdam edilen personeller için ek SGK prim riski Dr. Hakkı Demirci 01.06.2019
Kanuni süresinden sonra idarenin talebi doğrultusunda ihtirazi kayıtla verilen düzeltme beyannamelerinin dava edilebilirliğinin yargı kararları ışığında değerlendirilmesi Stj. Av. Demet Selin Gündoğdu 01.06.2019
Vergi şeffaflığına hazır mısınız? Abdulkadir Kahraman 01.05.2019
Yabancı bir şirketin Türkiye’de mukim anonim şirket hisselerini başka bir yabancı şirkete devretmesi durumunda ortaya çıkabilecek vergisel sonuçların, Türkiye-Almanya arasında akdedilen Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması çerçevesinde değerlendirilmesi Av. Birnur Dal 01.05.2019
Yabancı ortağa dağıtılan kâr payında vergilendirme ve gerçek lehdar kavramı Av. Ege Ertutar 01.04.2019
Türkiye’nin dijital ekonomi vergilemesi “vergide korumacılık” mı? Abdulkadir Kahraman 01.04.2019
Kira gelirleri ile gayrimenkullerin satışından sağlanan kazançların vergilendirilmesi M. Fatih Köprü 01.03.2019
Kur farklarında KDV konusunun, vergilendirmenin temel ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi Hatice Tuncer 01.02.2019