Makale Konusu Arama:
Yazar Arama:
Toplam 17 makale bulundu.


 | 
2

Konu Yazar Tarih
Zamanaşımına tabi kâr payı kimin? Abdulkadir Kahraman 01.09.2019
İşsizlik ödeneğinden yararlanma şartları M. Fatih Köprü 01.09.2019
LBO ve “Debt Push Down” uygulamaları ve bu uygulamaların Türk vergi hukuku çerçevesinde değerlendirilmesi Av. İlker Doğan 01.08.2019
Ücret bordrosu kalemlerinin yansıtılmasında KDV uygulaması Berkin Özhan 01.08.2019
Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasında, indirimin hesaplanacağı yıl ve son iki yılda verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması şartı üzerine bir değerlendirme Av. Barış Can Erdemir 01.07.2019
Geri kazanım katılım payına hazır mıyız? Cemre Arslan 01.07.2019
Serbest bölgelerde istihdam edilen personeller için ek SGK prim riski Dr. Hakkı Demirci 01.06.2019
Kanuni süresinden sonra idarenin talebi doğrultusunda ihtirazi kayıtla verilen düzeltme beyannamelerinin dava edilebilirliğinin yargı kararları ışığında değerlendirilmesi Stj. Av. Demet Selin Gündoğdu 01.06.2019
Vergi şeffaflığına hazır mısınız? Abdulkadir Kahraman 01.05.2019
Yabancı bir şirketin Türkiye’de mukim anonim şirket hisselerini başka bir yabancı şirkete devretmesi durumunda ortaya çıkabilecek vergisel sonuçların, Türkiye-Almanya arasında akdedilen Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması çerçevesinde değerlendirilmesi Av. Birnur Dal 01.05.2019