Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

 

Tasarı Detay  
Teklif Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen
Teklif 30.11.2018  

 

Sirküler Detay  
30 Kasım’da TBMM Başkanlığına sunulan Kanun Teklifi’nin vergi mevzuatına ilişkin düzenlemeleri. 04.12.2018
#118