Sirküler arama:
Toplam 84 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9

No Tarih Konu
34 31/05/2019 24 Mayıs 2019’dan önce geçici depolama yerine veya antrepoya alınmış olan eşya için sunulan menşe ispat belgeleri hakkında yazı yayımlandı.
33 28/05/2019 İGV ve EMY’ye tabi eşyanın menşe tevsikinin talebinin BİLGE sistemi üzerinden kontrolüne ilişkin yazı yayınlandı.
32 27/05/2019 Çin ve Mısır menşeli bazı eşyalara anti-damping önlemi uygulanması ile ilgili soruşturmalar hakkında İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ’ler yayımlandı.
31 24/05/2019 EMY ve İGV’de menşe şahadetnamesi kullanımı ile kağıtsız beyanname ile ilgili olarak Gümrük Yönetmeliği’nde değişiklikler yapıldı.
30 24/05/2019 Çin menşeli elektrikle çalışan duvar saatleri için uygulanmakta olan anti-damping önleminin oranının değiştirilerek devamına karar verilmiştir.
29 22/05/2019 ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanmakta olan ek mali yükümlülük oranları düşürülmüştür.
28 20/05/2019 Deniz yolu ile sıvı halde getirilen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) serbest dolaşıma giriş rejimine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
27 15/05/2019 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar kapsamı bazı maddelerde değişiklik yapıldı.
26 13/05/2019 Bazı tekstil ürünlerine uygulanan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru usul ve esasları düzenlendi.
25 10/05/2019 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS)’nden Yararlanacak Ülkeler Listesi’nde değişiklik yapılmıştır.