Sirküler arama:
Toplam 71 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8

No Tarih Konu
61 30/11/2018 Yetkilendirilmiş Yükümlü Elektronik soru formu rehberi ilkeleri yayımlandı.
60 21/11/2018 Teslim şekli DAP, DAT ve DDP olan ithalat beyannamelerinde sigorta beyanına ilişkin yazı yayımlandı.
59 15/11/2018 İTKİB tarafından, 2010/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in dördüncü maddesi kapsamında,
31 Ocak 2019 tarihi itibariyle bazı ülke menşeli ürünlere ilişkin ek bilgi ve belge taleplerinin İTKİB Genel Sekreterliğine sunulmasına ilişkin duyuru yayımlandı.
58 15/11/2018 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.
57 24/10/2018 Kömür ithalatında uygulanan ek mali yükümlülük için geçici madde ile istisna getirildi.
56 16/10/2018 Bangladeş menşeli sentetik ve suni devamsız liflerden ipliklerin ithalatında dampinge karşı kesin önlem getirildi.
55 16/10/2018 Transmisyon kolanları (v-kolanlar) ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlem tutarı 3,15 ABD Dolarına düşürüldü.
54 16/10/2018 Çin menşeli 3921.13 GTİP’i altında yer alan suni derilerin ithalatında dampinge karşı kesin önlem getirildi.
53 16/10/2018 2019 yılına ilişkin ithalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Karar çalışmalarına ilişkin Tebliğ yayımlandı.
52 16/10/2018 Demir-çelik ürünlerinin ithalatında açılan tarife kontenjanlarının kullanım usul ve esasları belirlendi.