Sirküler arama:
Toplam 57 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6

No Tarih Konu
57 24/10/2018 Kömür ithalatında uygulanan ek mali yükümlülük için geçici madde ile istisna getirildi.
56 16/10/2018 Bangladeş menşeli sentetik ve suni devamsız liflerden ipliklerin ithalatında dampinge karşı kesin önlem getirildi.
55 16/10/2018 Transmisyon kolanları (v-kolanlar) ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlem tutarı 3,15 ABD Dolarına düşürüldü.
54 16/10/2018 Çin menşeli 3921.13 GTİP’i altında yer alan suni derilerin ithalatında dampinge karşı kesin önlem getirildi.
53 16/10/2018 2019 yılına ilişkin ithalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Karar çalışmalarına ilişkin Tebliğ yayımlandı.
52 16/10/2018 Demir-çelik ürünlerinin ithalatında açılan tarife kontenjanlarının kullanım usul ve esasları belirlendi.
51 02/10/2018 Demir-çelik Ürünleri İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar yayımlandı.
50 26/09/2018 Dünya Gümrük Örgütü, Gümrük Kıymeti ve Transfer Fiyatlandırması Kılavuzu’nu güncelledi.
49 20/09/2018 Bazı demir – çelik mamulleri için geçici korunma önlemi olarak %25 oranında ek mali yükümlülük uygulanmasına karar verilmiştir.
48 15/08/2018 ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatındaki ek mali yükümlülük arttırıldı.