Dolaylı vergiler, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, damga vergisi ve özel iletişim vergisi gibi çeşitli vergileri kapsamaktadır. Dolaylı vergiler yapıları itibariyle işletmelerin nakit akışını ve maliyetlerini büyük ölçüde etkileyebilmektedir. Bu vergiler, her türlü işletme için önem arz etmekle birlikte özellikle katma değer vergisi ve özel tüketim vergisine tabi işlemleri yoğun olan işletmeler için hayati bir öneme sahiptir.

Ülkeler uyguladıkları vergi politikalarıyla vergi gelirlerini maksimum düzeyde tutmak durumundadırlar. Vergi gelirlerinin istenen düzeyde gerçekleşmesi için, vergi oranlarının makul seviyelerde olması gibi kriterlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Dolaylı vergiler, vergi geliri elde etmede son yıllarda ön plana çıkmıştır.

KDV, ÖTV ve diğer dolaylı vergiler işletmenin tedarik zincirini ve mali sistemini doğrudan etkilemektedir. Doğru şekilde ve gerçek zamanlı olarak yönetilmeleri gerektiği için bu vergiler vergi işlevlerinde zorluklara neden olabilmektedir. Genellikle görünmeyen bu vergilerin nakit akışı, mutlak maliyet ve riskler üzerinde etkileri büyük olabilmektedir.

EY olarak biz, dolaylı vergiler konusunda mevzuata uygunluk denetimi ve danışmanlığı hizmetleri sunmaktayız.

Bu kapsamda, dolaylı vergiler konusunda görev yapan uzmanlarımız karşılıklı bilgi ve görüşlerini paylaşarak dünya çapında tutarlı ve üstün hizmet sunmakta ve konulara etkin çözümler geliştirebilmekte, dolaylı vergilerin yönetimi için gerekli bilgi ve danışmanlık hizmetlerini sağlamaktadır.

EY, yeni ve karmaşık işlem ve mallarla ilgili dolaylı vergi uygulamalarına ilişkin danışmanlık hizmetleri, dolaylı vergilere ilişkin raporlamaların geliştirilmesi, maliyetlerin kontrolü ve dolaylı vergilerin doğru bir şekilde yönetilmelerinin sağlanması, yerel mevzuat uyarınca yararlanılması mümkün bulunan muafiyet ve istisnaların tespit ve uygulamasına yönelik danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Verilen hizmetlerimizde amacımız dolaylı vergilerin müşterilerimizin mali tablolarına, operasyonlarına olan etkilerinin verimli bir şekilde yönetilmesi ve zamanlı verilen danışmanlıkla müşterilerimizin dolaylı vergilerle ilgili alacakları kararlarda etkin rol oynanmasıdır.

EY dolaylı vergiler uzman ekibi olarak vergi yaşam döngüsü boyunca dolaylı vergiler için riskin ve sürdürülebilir planlama fırsatlarının belirlenmesi konusunda destek sağlamaktayız. Dolaylı vergi için günlük raporlama sürecinizi iyileştirmek, değerlendirme hatalarını azaltmak, maliyeti azaltmak ve dolaylı vergilerin doğru şekilde düzenlenmesini sağlamak için sizlere etkili süreçler sunmaktayız.

Kısmen veya tamamen dolaylı vergiler uygunluğu dış kaynak bulma sürecini destekleyebilir, doğru kısmi muafiyet yöntemini belirleyebilir ve muhasebe sistemlerini inceleyebiliriz.

Global olarak entegre olmuş ekiplerimiz, dolaylı vergileri etkin bir şekilde yönetmeniz için size doğru bakış açısı ve desteği sunmaktadır. İşte EY bu şekilde fark yaratmaktadır.

Hizmetlerimizde sizin önceliklerinizin ve ihtiyaçlarınızın karşılanmasını esastır. Bununla birlikte, sunduğumuz hizmetlerin genel çerçevesini vergi türü ve konular itibariyle şöyle belirtebiliriz.

KDV Danışmanlığı Hizmetlerimiz

 • İşlem süreçlerinin KDV yönünden risk ve fırsat değerlendirmesi,
 • Matrah, indirilecek ve hesaplanan KDV hesaplamalarının gözden geçirilmesi,
 • İşlemlerde tatbik edilen oranlara ilişkin değerlendirme,
 • Tam ve kısmi istisna uygulamalarının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi,
 • Bedelsiz teslim uygulamalarının gözden geçirilmesi,
 • Üretim ve tedarik zincirinde belge düzenine ilişkin değerlendirme
 • Şirket kuruluşlarında ve yeniden yapılanmalarda optimum ve işlevsel sistemin kurulmasına ilişkin hizmetler

ÖTV Danışmanlığı Hizmetlerimiz

 • Tütün, alkollü içecekler, beyaz eşya , otomotiv, petrol ve gaz sektöründe faaliyet gösteren firmalar için hayati öneme sahip ÖTV konusundaki hizmetlerimiz;
 • İşlem sürecinde ÖTV hesaplamalarının gözden geçirilmesi,
 • İstisna uygulamalarının değerlendirilmesi,
 • Tecil-terkin müessesesinin gözden geçirilmesi

Diğer Dolaylı Vergiler Danışmanlığı Hizmetlerimiz

 • Özel iletişim vergisi uygulamalarında risk ve fırsatların değerlendirilmesi, süreçlerin gözden geçirilmesi,
 • Damga vergisinde matrah hesaplamaları, istisna uygulamaları ve risk ve fırsat değerlendirmeleri
 • Serbest bölgelerde gerçekleştirilen işlem süreçlerinin gözden geçirilmesi,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde gerçekleştirilen işlem süreçlerinin gözden geçirilmesi,
 • Yurtdışı ile ilgili faaliyetlere ilişkin danışmanlık,
 • Şirket birleşme ve satın alımlarında firmanın dolaylı vergiler yükünün incelenmesine ilişkin danışmanlık,
 • Şirket kuruluşlarında ve yeniden yapılanmalarda danışmanlık
Dolaylı Vergi Danışmanlık Hizmetlerinden Sorumlu Ortak: 
Sedat Taşdemir

İletişim: +90 212 408 51 79