Skip to Content
vergiresim

Katma Değer Vergisi Tevkifatı

► Külçe metal teslimleri

69. Tevkifata tabi işlemin kapsamı nedir?

Tevkifat kapsamına,

  • Her türlü hurda metallerden elde edilen külçeler ile
  • Hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko ve alüminyum külçelerinin,

teslimi girmektedir.

Slab, billet (biyet), kütük ve ingot teslimleri de bu uygulama bakımından külçe olarak değerlendirilecektir.

Yukarıda belirtilen metallerin, alışlarında tevkifat uygulanıp uygulanmadığına ve silisyum, magnezyum, mangan, nikel, titan gibi maddeler ihtiva edip etmediklerine bakılmaksızın, külçe, slab, biyet, kütük ve ingot haline getirilmiş şekilde satışında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

70. Tevkifat oranı nedir?

Yukarıda belirtilen külçe metallerin KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara tesliminde, 7/10 oranında KDV tevkifatı yapılması gerekmektedir.

71. İthalatçılar ve ilk üreticiler tarafından yapılan teslimlerde tevkifat uygulaması nasıldır?

Hurda metallerden elde edilenler dışındaki; bakır, çinko ve alüminyum külçelerinin ithalatçılar ve ilk üreticiler (cevherden üretim yapanlar) tarafından yapılan teslimlerinde tevkifat uygulanmayacak, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanacaktır.

Hurda metalden elde edilen külçelerin ise ithalatçıları ve üreticileri tarafından tesliminde de tevkifat uygulanacaktır.

Hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko ve alüminyum külçelerinin ithalatçılar tarafından yapılacak teslimlerinde, satıcı (ithalatçı) tarafından düzenlenecek faturada "Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır." açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilecektir. Bu külçelerin cevherden üretim yapanlar tarafından tesliminde ise düzenlenecek faturada "Teslim edilen mal firmamızca cevherden üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır." açıklamasına yer vermek suretiyle tevkifat uygulanmaksızın işlem yapılabilecektir.