Skip to Content
vergiresim

Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2017

X. Pratik bilgiler-2017

1. Ücret dışındaki gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi

Gelir dilimi

Vergi oranı

13.000 TL’ye kadar

% 15

30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası

% 20

70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası

% 27

70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL, fazlası

% 35


2. Ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi
 

Gelir dilimi

Vergi oranı

13.000 TL’ye kadar

% 15

30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası

% 20

110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası

% 27

110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL, fazlası

% 35


3. Konut kira geliri istisnası
 

Gelirin elde edildiği yıl

Yıllık tutar

2012

3.000 TL

2013

3.200 TL

2014

3.300 TL

2015

3.600 TL

2016

3.800 TL

2017

3.900 TL


4. Tevkifata tabi tutulmuş gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı

Gelirin elde edildiği yıl

Yıllık tutar

2012

25.000 TL

2013

26.000 TL

2014

27.000 TL

2015

29.000 TL

2016

30.000 TL

2017

30.000 TL


5. Tevkifata ve istisnaya konu olmayan gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı
 

Gelirin elde edildiği yıl

Yıllık tutar

2012

1.290 TL

2013

1.390 TL

2014

1.400 TL

2015

1.500 TL

2016

1.580 TL

2017

1.600 TL


6. Yeniden değerleme oranları

Yıl

Oran

2012

% 7,8

2013

% 3,93

2014

% 10,11

2015

% 5,58

2016

% 3,83

2017

%14,47


7. Yıllık asgari ücret tutarları

Uygulandığı yıl

Yıllık brüt tutar

2012

10.962,00 TL

2013

12.000,60 TL

2014

13.230,00 TL

2015

14.850,00 TL

2016

19.764,00 TL

2017

21.330,00 TL


8. Gelir vergisi beyannamesine ilişkin damga vergisi tutarları
 

Uygulandığı yıl

Tutar

2012

34,50 TL

2013

39,65 TL

2014

41,20 TL

2015

45,30 TL

2016

47,80 TL

2017

51,40 TL


9. Gecikme zammı ve gecikme faizi oranları

Uygulandığı dönem

Aylık oran

21.04.2006 - 18.11.2009

% 2,50

19.11.2009 - 18.10.2010

% 1,95

19.10.2010 tarihinden itibaren

% 1,40


10 Özel usulsüzlük cezaları-VUK mük. md. 355

Mükellef

2017 yılı ceza tutarı

Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı

1.400 TL

İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler

700 TL

Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar

350 TL


Sadece genel bilgi verme amacıyla sunulan bu yayın muhasebe, vergi veya diğer profesyonel hizmetler alanında geçerli bir kaynak olarak kullanılması amacıyla hazırlanmamıştır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulmalıdır.