Skip to Content
vergiresim

Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2022

IX. Pratik Bilgiler-2022

1. Ücret dışındaki gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi

Gelir dilimi

Vergi oranı (%)

32.000 TL’ye kadar

15

70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası

20

170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası

27

880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL, fazlası

35

880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL, fazlası

40

 

2. Ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi

Gelir dilimi

Vergi oranı (%)

32.000 TL’ye kadar

15

70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası

20

250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası

27

880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL, fazlası

35

880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL, fazlası

40

 

3. Tevkifata tabi tutulmuş menkul sermaye iratlarında beyan sınırı

Gelirin elde edildiği yıl

Yıllık tutar (TL)

2012

25.000

2013

26.000

2014

27.000

2015

29.000

2016

30.000

2017

30.000

2018

34.000

2019

40.000

2020

49.000

2021

53.000

2022

70.000


4. Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul sermaye iratlarında beyan sınırı

Gelirin elde edildiği yıl

Yıllık tutar (TL)

2012

1.290

2013

1.390

2014

1.400

2015

1.500

2016

1.580

2017

1.600

2018

1.800

2019

2.200

2020

2.600

2021

2.800

2022

3.800


5. Enflasyon indirim oranı

Gelirin elde edildiği yıl

İndirim oranı (%)

2012

84,4

2013

53,11

2014

103,8

2015

60,39

2016

38,19

2017

129,43

2018

140,41

2019

113,35

2020

85,10

2021

217,00

2022

677,67


6. Menkul kıymet alım satım kazançlarında istisna tutarı
(1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilen veya satın alınan menkul kıymetler)

Kazancın sağlandığı yıl

Yıllık tutar (TL)

2012

20.000

2013

21.000

2014

21.000

2015

23.000

2016

24.000

2017

24.000

2018

27.000

2019

33.000

2020

40.000

2021

43.000

2022

58.000


7. Yeniden değerleme oranları

Yıl

Oran (%)

2012

7,8

2013

3,93

2014

10,11

2015

5,58

2016

3,83

2017

14,47

2018

23,73

2019

22,58

2020

9,11

2021

36,20

2022

122,93


8. Yıllık asgari ücret tutarları

Uygulandığı yıl

Yıllık brüt tutar (TL)

2012

10.962,00

2013

12.000,60

2014

13.230,00

2015

14.850,00

2016

19.764,00

2017

21.330,00

2018

24.354,00

2019

30.700,80

2020

35.316,00

2021

42.930,00

2022

68.850,00


9. Gelir vergisi beyannamesine ilişkin damga vergisi tutarları

Uygulandığı yıl

Tutar (TL)

2012

34,50

2013

39,65

2014

41,20

2015

45,30

2016

47,80

2017

51,40

2018

58,80

2019

72,70

2020

89,10

2021

97,20

2022

132,30

2023*

294,90


* 2022 yılına ilişkin gelirlerin beyanı 2023 yılı mart ayında yapıldığından, 2023 yılında geçerli olan damga vergisi tutarı tahsil edilmektedir.

10. Gecikme zammı ve gecikme faizi oranları

Uygulandığı dönem

Aylık oran (%)

05.09.2018 - 30.06.2019

2,00

01.07.2019 - 01.10.2019

2,50

02.10.2019 - 29.12.2019

2,00

30.12.2019 - 20.07.2022

1,60

21.07.2022 tarihinden itibaren

2,50


11. TUİK Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Listesi

Dönem

Yİ-ÜFE

 

Dönem

Yİ-ÜFE

 

Dönem

Yİ-ÜFE

Ocak 2014

229,10

 

Ocak 2017

284,99

 

Ocak 2020

462,42

Şubat 2014

232,27

 

Şubat 2017

288,59

 

Şubat 2020

464,64

Mart 2014

233,98

 

Mart 2017

291,58

 

Mart 2020

468,69

Nisan 2014

234,18

 

Nisan 2017

293,79

 

Nisan 2020

474,69

Mayıs 2014

232,96

 

Mayıs 2017

295,31

 

Mayıs 2020

482,02

Haziran 2014

233,09

 

Haziran 2017

295,52

 

Haziran 2020

485,37

Temmuz 2014

234,79

 

Temmuz 2017

297,65

 

Temmuz 2020

490,33

Ağustos 2014

235,78

 

Ağustos 2017

300,18

 

Ağustos 2020

501,85

Eylül 2014

237,79

 

Eylül 2017

300,90

 

Eylül 2020

515,13

Ekim 2014

239,97

 

Ekim 2017

306,04

 

Ekim 2020

533,44

Kasım 2014

237,65

 

Kasım 2017

312,21

 

Kasım 2020

555,18

Aralık 2014

235,84

 

Aralık 2017

316,48

 

Aralık 2020

568,27

Ocak 2015

236,61

 

Ocak 2018

319,60

 

Ocak 2021

583,38

Şubat 2015

239,46

 

Şubat 2018

328,17

 

Şubat 2021

590,52

Mart 2015

241,97

 

Mart 2018

333,21

 

Mart 2021

614,93

Nisan 2015

245,42

 

Nisan 2018

341,88

 

Nisan 2021

641,63

Mayıs 2015

248,15

 

Mayıs 2018

354,85

 

Mayıs 2021

666,79

Haziran 2015

248,78

 

Haziran 2018

365,60

 

Haziran 2021

693,54

Temmuz 2015

247,99

 

Temmuz 2018

372,06

 

Temmuz 2021

710,61

Ağustos 2015

250,43

 

Ağustos 2018

396,62

 

Ağustos 2021

730,28

Eylül 2015

254,25

 

Eylül 2018

439,78

 

Eylül 2021

741,58

Ekim 2015

253,74

 

Ekim 2018

443,78

 

Ekim 2021

780,45

Kasım 2015

250,13

 

Kasım 2018

432,55

 

Kasım 2021

858,43

Aralık 2015

249,31

 

Aralık 2018

422,94

 

Aralık 2021

1.022,25

Ocak 2016

250,67

 

Ocak 2019

424,86

 

Ocak 2022

1.129,03

Şubat 2016

250,16

 

Şubat 2019

425,26

 

Şubat 2022

1.210,60

Mart 2016

251,17

 

Mart 2019

431,98

 

Mart 2022

1.321,90

Nisan 2016

252,47

 

Nisan 2019

444,85

 

Nisan 2022

1.423,27

Mayıs 2016

256,21

 

Mayıs 2019

456,74

 

Mayıs 2022

1.548,01

Haziran 2016

257,27

 

Haziran 2019

457,16

 

Haziran 2022

1.652,75

Temmuz 2016

257,81

 

Temmuz 2019

452,63

 

Temmuz 2022

1.738,21

Ağustos 2016

258,01

 

Ağustos 2019

449,96

 

Ağustos 2022

1.780,05

Eylül 2016

258,77

 

Eylül 2019

450,55

 

Eylül 2022

1.865,09

Ekim 2016

260,94

 

Ekim 2019

451,31

 

Ekim 2022

2.011,13

Kasım 2016

266,16

 

Kasım 2019

450,97

 

Kasım 2022

2.026,08

Aralık 2016

274,09

 

Aralık 2019

454,08

 

Aralık 2022

2.021,19

 

Sadece genel bilgi verme amacıyla sunulan bu yayın muhasebe, vergi veya diğer profesyonel hizmetler alanında geçerli bir kaynak olarak kullanılması amacıyla hazırlanmamıştır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulmalıdır.