Skip to Content
vergiresim

Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2019

X. Pratik bilgiler-2019

1. Ücret dışındaki gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi

Gelir dilimi

Vergi oranı

18.000 TL’ye kadar

%15

40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası

%20

98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası

%27

500.000 TL’nin 98.000 TL’si için 22.760 TL, fazlası

%35

500.000 TL’den fazlasının 500.000 TL’si için 163.460 TL, fazlası

%40

 

2. Ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi

Gelir dilimi

Vergi oranı

18.000 TL’ye kadar

%15

40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası

%20

148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası

%27

148.000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL, fazlası

%35

 

3. Konut kira geliri istisnası

Gelirin elde edildiği yıl

Yıllık tutar

2012

3.000 TL

2013

3.200 TL

2014

3.300 TL

2015

3.600 TL

2016

3.800 TL

2017

3.900 TL

2018

4.400 TL

2019

5.400 TL


4. Tevkifata tabi tutulmuş gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı

Gelirin elde edildiği yıl

Yıllık tutar

2012

25.000 TL

2013

26.000 TL

2014

27.000 TL

2015

29.000 TL

2016

30.000 TL

2017

30.000 TL

2018

34.000 TL

2019

40.000 TL


5. Tevkifata ve istisnaya konu olmayan gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı

Gelirin elde edildiği yıl

Yıllık tutar

2012

1.290 TL

2013

1.390 TL

2014

1.400 TL

2015

1.500 TL

2016

1.580 TL

2017

1.600 TL

2018

1.800 TL

2019

2.200 TL


6. Yeniden değerleme oranları

Yıl

Oran

2012

%7,8

2013

%3,93

2014

%10,11

2015

%5,58

2016

%3,83

2017

%14,47

2018

%23,73

2019

%22,58


7. Yıllık asgari ücret tutarları

Uygulandığı yıl

Yıllık brüt tutar

2012

10.962,00 TL

2013

12.000,60 TL

2014

13.230,00 TL

2015

14.850,00 TL

2016

19.764,00 TL

2017

21.330,00 TL

2018

24.354,00 TL

2019

30.700,80 TL


8. Gelir vergisi beyannamesine ilişkin damga vergisi tutarları

Uygulandığı yıl

Tutar

2012

34,50 TL

2013

39,65 TL

2014

41,20 TL

2015

45,30 TL

2016

47,80 TL

2017

51,40 TL

2018

58,80 TL

2019

72,70 TL

2020*

89,10 TL


* 2019 yılına ilişkin kira gelirlerinin beyanı 2020 yılı mart ayında yapıldığından, 2020 yılında geçerli olan damga vergisi tutarı tahsil edilmektedir.

9. Gecikme zammı ve gecikme faizi oranları

Uygulandığı dönem

Aylık oran

05.09.2018 - 30.06.2019

%2,00

01.07.2019 - 01.10.2019

%2,50

02.10.2019 - 29.12.2019

%2,00

30.12.2019 tarihinden itibaren

%1,60


10. Özel usulsüzlük cezaları-VUK mük. md. 355

Mükellef

2019 yılı

ceza tutarı

Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı

1.900 TL

İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler

980 TL

Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar

490 TL

 

Sadece genel bilgi verme amacıyla sunulan bu yayın muhasebe, vergi veya diğer profesyonel hizmetler alanında geçerli bir kaynak olarak kullanılması amacıyla hazırlanmamıştır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulmalıdır.