Sirküler arama:
Toplam 21 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3

No Tarih Konu
21 18/05/2020 Sermaye şirketlerinde kâr dağıtımının sınırlandırılmasına ilişkin geçici maddenin uygulanma usul ve esasları hakkında tebliğ yayımlandı.
20 12/05/2020 Finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlemlere ilişkin BDDK yönetmeliği yayımlandı.
19 08/05/2020 Veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğünden istisna tutulacak veri sorumluları" ile ilgili kişisel verileri koruma kurulunun (kurul) 22/04/2020 tarihli ve 2020/315 sayılı kararı
18 08/05/2020 Yurt dışına kişisel veri aktarımında hazırlanacak taahhütnamelerde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin duyuru
17 08/05/2020 KVK Kurulu tarafından yurtdışı veri aktarımı ile açık rıza ve aydınlatma yükümlülüklerine ilişkin Kanun’un genel hükümlerine aykırılıktan dolayı idari para cezası kesilmiştir.
16 30/04/2020 Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla getirilen durma süresinin uzatılmasına dair 2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
15 11/04/2020 Kişisel verilerin uluslarası alanda aktarımında bağlayıcı şirket kuralları
14 10/04/2020 Kanun Teklifi ile Şirketler Hukuku alanında yapılması planlanan değişiklikler.
13 10/04/2020 “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun Taslağı” ile 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu nezdinde yapılan değişiklik düzenlemeleri hakkında.
12 10/04/2020 “Bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına hakkında kanun taslağı” ile 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun’da yapılan değişiklik düzenlemeleri hakkında.