Sirküler arama:
Toplam 28 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3

No Tarih Konu
28 07/12/2018 Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te değişiklikler yapıldı.
27 06/12/2018 Elektronik Tebligat Yönetmeliği
26 01/11/2018 "Veri sorumluları ve veri işleyenler tarafından ilgili kişilerin e-posta adreslerine veya SMS ya da çağrı ile cep telefonlarına reklam bildirimleri/aramaları yönlendirilmesinin önüne geçilmesi" ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 16/10/2018 Tarihli ve 2018/119 Sayılı İlke Kararı
25 01/10/2018 Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS veya Sicil”) sisteminin 01 Ekim 2018 itibariyle faaliyete geçmesi hakkında
24 20/09/2018 Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik
(Karar sayısı: 106) Hakkında
23 20/09/2018 Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
22 20/09/2018 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı
21 19/09/2018 32 Sayılı Karar’da yapılan değişiklik uyarınca Türkiye’de yerleşik kişiler arasındaki sözleşmelerde ödeme yükümlülüklerinin Türk Lirası olarak belirlenmesi hakkında
20 17/09/2018 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ
19 10/09/2018 Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ