Sirküler arama:
Toplam 35 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4

No Tarih Konu
35 12/12/2017 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapıldı.
34 24/11/2017 Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı.
33 24/11/2017 Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hazırlandı.
32 20/11/2017 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde değişiklikler yapıldı.
31 16/11/2017 Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yayımlandı.
30 30/10/2017 “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” yayımlandı.
29 26/10/2017 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 25.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
28 25/10/2017 Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin faaliyet esasları ile finansal tablolarına ilişkin Yönetmeliklerde değişiklikler yapıldı.
27 10/10/2017 Faktoring İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e ilişkin değişiklikler.
26 29/09/2017 Danıştay, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik’in yürütmesini durdurdu!