Skip to Content

No: 28

Tarih: 07/12/2018

Konu:Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te değişiklikler yapıldı.

2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in (“Yönetmelik”) 20. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendinde yapılan değişiklik yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere 7 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yönetmeliğin 20. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendinde yapılan değişiklik ile ilgili açıklamalara 20 Eylül 2018 tarihli ve 24 sayılı sirkülerimizde yer verilmişti. Bu kez yapılan değişiklikle, Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması için en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmaz satın alınması imkanının yanı sıra, kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden sözleşme düzenlenmesi, bu sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağının taahhüdü ve tapu siciline şerh edilmesi yolu da bu kapsama alınmıştır. Söz konusu değişiklik aşağıdaki gibidir:

Mevzuatın Önceki Hali

Mevzuatın Son Hali

Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak

işlemler”

 

MADDE 20 – (2) (Ek: 12/12/2016-2016/9601 K.) Aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan yabancı, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir:

b) En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı

tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen

 

Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak

işlemler”

 

MADDE 20 – (2) (Ek: 12/12/2016-2016/9601 K.) Aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan yabancı, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir:

b) En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı

tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen

 


Saygılarımızla;
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Av. Mehmet Küçükkaya
Mehmet.Kucukkaya@tr.ey.com
(212) 315 30 00

Av. Tuğçe Gültekin
Tugce.Gultekin@tr.ey.com
(212) 315 30 00