Skip to Content

No: 25

Tarih: 01/10/2018

Konu:Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS veya Sicil”) sisteminin 01 Ekim 2018 itibariyle faaliyete geçmesi hakkında

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. maddesine ve 30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’e göre; kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce VERBİS’e asgari olarak bazı bilgileri vererek kaydolmak zorundadır.

18 Ağustos 2018 Tarihli ve 30513 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 19 Temmuz 2018 Tarihli ve 2018/88 Sayılı “Sicile Kayıt Yükümlülüğünün Başlama Tarihleri” kararı kapsamında VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün başlama tarihleri belirlenmiş olup Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından;

- Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için VERBİS’e kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmesine,

- Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için VERBİS’e kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmesine,

- Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için VERBİS’e kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.01.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 31.03.2020 tarihine kadar süre verilmesine,

- Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için VERBİS’e kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.04.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.06.2020 tarihine kadar süre verilmesine,

karar verilmiştir.

Söz konusu VERBİS’e kayıt yükümlülüğü 01 Ekim 2019 tarihi itibariyle başlamış olup 30 Ekim 2019 tarihine kadar kayıt süresi bulunmaktadır. Kayıt işlemlerine ilişkin yol göstermek amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından kılavuz yayınlanmıştır. Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız...

 

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Ahmet Sağlı
ahmet.sagli@tr.ey.com
(212) 315 30 00


Tuğçe Gültekin
tugce.gultekin@tr.ey.com
(212) 315 30 00