Skip to Content

No: 22

Tarih: 20/09/2018

Konu:Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı

Söz konusu karar Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından çıkarılmış olup; 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 88 inci ve Geçici 1 inci maddeleri ile 26.09.2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu, 26 ncı ve Geçici 1 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Karar 19.09.2018 tarihli ve 30540 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kararın 3 üncü maddesinde, Ekli listedeki kurum, kuruluş ve işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nın uygulanmasına karar verilmiştir.

Kararda belirtilen ekli liste şu şekildedir;

 1. 6.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi işletmelerden;
 1. Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim şirketler,
 2. Yatırım kuruluşları,
 3. Kolektif yatırım kuruluşları,
 4. Portföy yönetim şirketleri,
 5. İpotek finansmanı kuruluşları,
 6. Konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları,
 7. Varlık kiralama şirketleri,
 8. Merkezi takas kuruluşları,
 9. Merkezi saklama kuruluşları,
 10. Veri depolama kuruluşları,
 11. Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar:
  • Aktif toplamı on beş milyon ve üstü Türk Lirası
  • -Yıllık net satış hasılatı yirmi milyon ve üstü Türk Lirası
  • -Çalışan sayısı elli ve üstü
 1. 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi işletmelerden;
  1. Bankalar,
  2. Finansal kiralama şirketleri,
  3. Faktöring şirketleri,
  4. Finansman şirketleri,
  5. Varlık yönetim şirketleri,
  6. Derecelendirme kuruluşları,
  7. Finansal holding şirketleri,
  8. Finansal holding şirketleri üzerinde 5411 sayılı Kanunda tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip olan şirketler,
  9. Ödeme Kuruluşları ve elektronik para kuruluşları,
 1. 3.6.2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 28.03.2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri,
 1. Borsa İstanbul Piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen; yetkili müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler.

Bağımsız denetime tabi olup, ekli listede yer almayan kurum, kuruluş ve işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları’nın uygulanmasına, ancak söz konusu kurum, kuruluş ve işletmelerin isteğe bağlı olarak Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nı uygulayabileceğine karar verilmiştir.

Yukarıdaki kapsama dahil olmayan kurum, kuruluş ve işletmelere yönelik Kurum tarafından henüz bir Türkiye Muhasebe Standartları yayınlanmadığından bunların münferit ve/veya konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında yürürlükteki mevzuatın uygulanmasına; ancak söz konusu kurum, kuruluş ve işletmelerin münferit ve/veya konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında isteğe bağlı olarak Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını ya da Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları’nı uygulayabileceğine karar verilmiştir.

Kararın 4 üncü maddesi uyarınca 26.08.2014 tarihli ve 29100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 21.08.2014 tarihli ve 26 sayılı Türkiye Muhasebe Standartları Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Mehmet Küçükkaya
mehmet.kucukkaya@tr.ey.com
(212) 315 30 00


Tugce Gultekin
tugce.gultekin@tr.ey.com
(212) 315 30 00