Skip to Content

No: 14

Tarih: 15/05/2018

Konu:Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne Getirilecek İstisnaların Belirlenmesine Dair Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16/2 Maddesi ile Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesi uyarınca Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğüne getirilecek istisnaların belirlenmesi hakkında 02.04.2018 tarih ve K.2018/32 sayılı kişisel verileri koruma kurulu kararı hakkında.


Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 02.04.2018 tarih ve 2018/7 sıra sayılı toplantısında alınan 2018/32 sayılı kararına ilişkin özet aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.


Buna göre, Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden istisna tutulacak veri sorumluları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.


1- Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler,


2- 18.01.1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren noterler,


3- 04.11.2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulmuş derneklerden, 20.02.2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre kurulmuş vakıflardan ve 18.10.2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler,


4- 22.04.1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre kurulmuş siyasi partiler,


5- 19.03.1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren avukatlar,


6- 01.06.1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler.

 

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Ahmet Sağlı
ahmet.sagli@tr.ey.com
(212) 315 30 00

 

Tuğçe Gültekin
tugce.gultekin@tr.ey.com
(212) 315 30 00