Skip to Content

No: 13

Tarih: 27/04/2018

Konu:Kişisel Verileri Koruma Kurumu Teşkilat Yönetmeliği yayınlandı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Teşkilat Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 26.04.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik’le Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (“Kurum”) teşkilat yapısı, hizmet birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları belirlenmiştir. 

Yönetmelik uyarınca Kurum, daire başkanlıkları şeklinde teşkilatlanmakta ve Başbakanlık ile ilişkili olarak faaliyet göstermektedir. Kurumun ve Kurumun karar organı olan Kurul’un görev ve yetkileri ise yine aynı Yönetmeliğin “Kurumun görevleri” başlıklı 5. maddesi ve “Kurulun görev ve yetkileri” başlıklı 7. maddesinde düzenlenmiştir. 

 

Kurum’un hizmet birimleri ise aşağıdaki şekilde belirtilmiştir ve görevleri ilgili Yönetmeliğin beşinci bölümünde düzenlenmiştir:

 

a) Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığı

b) İnceleme Dairesi Başkanlığı

c) Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığı

d) Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı

e) Rehberlik, Araştırma ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı

f) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

g) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

 

Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

 

Saygılarımızla,

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Mehmet Küçükkaya
mehmet.kucukkaya@tr.ey.com
(0212) 315 30 00


Ceylan Necipoğlu
ceylan.necipoglu@tr.ey.com
(0212) 315 30 00