Skip to Content

No: 35

Tarih: 12/12/2017

Konu:Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapıldı.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 12.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İşbu Yönetmelik ile 24.04.2013 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (“24.04.2013 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanan Yönetmelik”) 11/A maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

  • “Tüketicilere, binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri yüz bin Türk Lirası ve altında olanlar için yüzde yetmişi aşamaz. Bu oran, nihai fatura değeri yüz bin Türk Lirasını aşan binek araçlarda, bedelin yüz bin Türk Lirasına kadar olan kısmı için yüzde yetmiş, yüz bin Türk Lirasının üstünde olan kısım için yüzde elli olarak uygulanır. İkinci el binek araçlarda taşıtın değerinin tespitinde kasko değeri esas alınır.”

Yayım tarihinde yürürlüğe giren işbu Yönetmelik ile 24.04.2013 tarihli Resmî Gazete ‘de yayımlanan Yönetmelik’in, Taşıt ve Tüketici Kredilerine İlişkin Sınırlamalar başlıklı 11/A maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelik 12.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Ahmet Sağlı
ahmet.sagli@tr.ey.com

(212) 315 30 00Ceylan Necipoğlu
ceylan.necipoglu@tr.ey.com

(212) 315 30 00Basiret Çiğil
basiret.cigil@tr.ey.com

(212) 315 30 00