Skip to Content

No: 30

Tarih: 30/10/2017

Konu:“Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” yayımlandı.

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Kanun” (“KVKK”) tahtında düzenlenmesi öngörülen yönetmeliklerden biri olan “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 28.10.2017 tarihli Resmi Gazete yayımlandı.

On-beş (15) maddeden oluşan Yönetmelik’in; 29 Mayıs 2017 tarihinde Kurul resmi sitesinde yayınlanmış olan “Taslak Yönetmelik” ile farklılaştığı görülmektedir.

Avrupa Birliği uygulamasına paralel olarak hazırlanmış Yönetmelik hükümleri Kurul Başkanı tarafından yürütülecektir.

İlgili Yönetmelik’in Taslak Yönetmelik ile farklılaşan hususları aşağıdaki gibidir:

·         Kişisel verilerin silinmiş sayılması ile ilgili ibare Yönetmelik’ten çıkarılmıştır.

·         Taslak Yönetmelik, yok etmeyi fiziksel ortamları kastederek düzenlemişken; Yönetmelik’te yok etme “hiç kimse tarafından, hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirmek” şeklinde tanımlanmıştır.

·         Yönetmelik “ilkeler” başlıklı maddesi ile silinen yok edilen ve anonim hale getirilen verilere ilişkin işlemlerin diğer hukuki yükümlülüklerden ari en az 3 yıl süre ilesaklanmasını zorunlu hale getirmektedir.

·         Taslak Yönetmelikte yer alan maskeleme ve karartma ibareleri Yönetmelik’te yer almamaktadır.

·         Periyodik imha süresinin 6 ayı geçemeyeceği düzenlenmiştir; silme yok etme ve anonim hale getirme yükümlülüğünün doğmasını takiben 3 ay içerisinde işlem gerçekleştirilmelidir.

·         Veri sorumlusu,silme talebini reddetmesi halinde 30 gün içerisinde yazılı veya elektronik ortamda talep sahibine iletmek ile mükelleftir.

·         Teknik ve idari tedbir tanımı Taslak Yönetmelik’teki gibi; ilgili Yönetmelikte de sıklıkla yer almakta olup hususa dair bir açıklama getirilmemektedir.

Yönetmelik 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Ahmet Sağlı
ahmet.sagli@tr.ey.com
(212) 315 30 00

Ceylan Necipoğlu
ceylan.necipoglu@tr.ey.com
(212) 315 30 00