Skip to Content

No: 23

Tarih: 14/08/2017

Konu:“Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ” yayımlandı.

11.08.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ” ile e-ticaret kuruluşlarının, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) üzerinden yapmaları gereken kayıt ve bildirimlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. ETBİS’e kayıt başlıklı 5. madde uyarınca e-ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar ve aracı hizmet sağlayıcılar Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne kaydolmaları gerekmektedir.

Tebliğ’in 6. maddesi uyarınca hizmet sağlayıcı ve aracı sağlayıcılar; tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi, elektronik ticaretin türü, elektronik ticaret dışındaki ticari faaliyetleri, elektronik ticaret ortamında sunulan mal ve hizmetlerin türü gibi konularda bildirimde bulunacaktır. İlgili kuruluşlar, internet üzerinden yapılan sözleşme ve verilen siparişlere ilişkin Bakanlıkça detayları belirlenen ve anonim hale getirilmiş istatistiki bilgileri aylık dönemler halinde sunacak ve birer aylık dönemlere ait bilgileri, takip eden ayın son günü saat 24.00’e kadar iletilecektir.

Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar elektronik ticaret ortamında sınır ötesi elektronik ticaret gerçekleştirilmesi halinde ülke ve ödeme yöntemi bazında bu ticaretin yıllık hacmine ilişkin bildirim yükümlülüğünü her yıl mart ayı sonuna kadar, diğer yükümlülüklerini ise ETBİS’e kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde yerine getirmekle mükelleftir.

ETBİS’e kaydedilen hizmet sağlayıcı ve aracı sağlayıcılar ile bunlara ilişkin gerekli görülen diğer bilgiler Bakanlık internet adresinden veya Bakanlıkça oluşturulan “www.eticaret.gov.tr”den ilan edilecektir.

Tebliğ’e geçiş hükmü de konulmuştur. 1/12/2017 tarihi itibarıyla faaliyette olan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar 5. ve 6. maddelerde belirtilen yükümlülüklerini söz konusu tarihten itibaren otuz gün içinde yerine getirir. 6. maddenin üçüncü fıkrası uyarınca bildirim yükümlülüğü getirilenler (ödeme ve elektronik para kuruluşları, bankalar gibi) ise anılan yükümlülüklerini 1/1/2018 tarihinden itibaren yerine getireceklerdir.

Bu tebliğ 11.08.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Mehmet Küçükkaya
(mehmet.kucukkaya@tr.ey.com)
(0212) 315 30 00

 

Ceylan Necipoğlu
(ceylan.necipoglu@tr.ey.com)
(0212) 315 30 00

 

Esra Yalcın
(esra.yalcın@tr.ey.com)
(0212) 315 30 00