Sirküler arama:
Toplam 22 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3

No Tarih Konu
22 23/05/2019 “Otomatik tescilli inşaat işyerlerinde ilişiksizlik belgesi için SGK’ya başvuruya gerek kalmadı”
21 22/05/2019 “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” yayımlandı.
20 20/05/2019 “Şirket kuruluşu aşamasında çalıştırılacağı bildirilen sigortalıların tescil işlemlerinde değişiklik yapıldı”
19 10/05/2019 “Sigortalılık işlemlerine ilişkin olarak 2013/11 sayılı Genelge’ de kapsamlı değişiklikler yapan 2019/9 sayılı SGK Genelgesi yayımlandı”
18 10/05/2019 Sözleşmenin uzun süren hastalık nedeniyle feshine ilişkin “Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu Kararı”
17 02/05/2019 “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği” tamamen yenilendi.
16 24/04/2019 Büyük endüstriyel kazalarla ilgili hazırlanacak büyük kaza önleme politika belgesi ve güvenlik raporu tebliğleri
15 15/04/2019 Arabuluculuk uygulaması ve işe iade dışında anlaşmaya varılması halinde SGK ve gelir vergisi mükellefiyeti
14 02/04/2019 Dış temsilcilikler tarafından elektronik ortamda düzenlenen yurtdışı ikamet ve hizmet belgeleri
13 01/04/2019 Askerlik ve doğum borçlanması taleplerinin e-devlet altyapısı üzerinden gerçekleştirilmesi