No: 36

Tarih: 22/07/2022

Konu:

6331 sayılı kanun kapsamındaki İSG belgelerinin denetime ibraz edilmemesi halinde uygulanan idari para cezalarına ilişkin yeni SGK Talimatı


SGK tarafından Kurum ünitelerine “21/07/2022 tarih ve 49047331 sayılı” ve “6331 sayılı kanun” konulu bir talimat gönderilmiştir.

Mevcut durumda;

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında tutulması gereken kayıt ve belgelerin (İşverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin yükümlülükleri) SGK denetim elemanlarına ibraz edilmemesi halinde SGK tarafından 5510 sayılı Kanunun 102/e maddesi gereğince idari para cezası uygulanmaktadır. Söz konusu belgeler genellikle iş kazası ve meslek hastalığı incelemeleri sırasında talep edilmektedir.

Söz konusu yeni talimat ile;

SGK denetim elemanları tarafından 6331 sayılı Kanun kapsamında talep edilecek belgelerin hiç verilmemesi veya eksik verilmesi halinde uygulanan kayıt ve belge ibraz etmemeye bağlı idari para cezası artık önerilmeyecektir.

Geçmişte ve bundan sonra söz konusu maddeye bağlı uygulanan ve/veya uygulanacak cezalarla ilgili olarak;

  • 23.06.2022 tarihinden önce işverenlere tebliğ edilip işverenlerce ödenen bu kapsamdaki cezalar işverenlere geri iade edilmeyecek veya cari borçlarına mahsup edilmeyecektir,
  • 23.06.2022 tarihinden önce işverenlere tebliğ edilen ancak henüz işverenlerce ödenmeyen tutarların SGK tarafından tahsiline devam edilmeyecektir.
  • 23.06.2022 tarihinden önce denetim raporlarında yazdığı halde işverene henüz tebliğ edilmeyen cezalar hakkında SGK tarafından işlem yapılmayacaktır.
  • 23.06.2022 tarihi ve sonrasında işverenlere tebliğ edilip işverenler tarafından ödenen idari para cezaları ise ancak işverenler tarafından yazılı olarak talepte bulunulursa kendilerine iade veya borçlarına mahsup edilecek, talep edilmemesi halinde ise işlem yapılmayacaktır.

Açıklanan hususlar kapsamında;

6331 sayılı yasa bağlamında SGK denetim elemanları raporuna bağlı olarak SGK tarafından kayıt ve belge ibraz edilmemesine ilişkin tarafınıza tebliğ edilen idari para cezalarının bundan böyle ödenmemesi, 23.06.2022 tarihi ve sonrasında tebliğ edilen ve tarafınızdan ödenen cezalar ise ancak yazılı dilekçe ile ilgili SGK’dan talep edilmesi halinde geri alınabilecek veya cari borçlara mahsup edilebilecektir.

İşverenlerin SGK denetim elemanlarına karşı 5510 sayılı Yasa ve ilgili Yönetmelikler kapsamındaki diğer kayıt ibraz yükümlülükleri ise aynen devam etmektedir.

Söz konusu Kanun'a ulaşmak için tıklayınız...

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

Daha iyi bir çalışma dünyası için sosyal güvenlik ve iş mevzuatı hizmetlerimiz ile yanınızdayız.

Ulaşmak için tıklayınız…

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Yardımcı Ortak
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Gizem Korg / Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
gizem.korg@tr.ey.com
(212) 408 50 94