No: 31

Tarih: 27/06/2022

Konu:

2022 Mayıs ayı prim borçlarının KDV mahsubu yoluyla ödenmesi̇ hakkında duyuru


Bilindiği üzere 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin on üçüncü fıkrasına göre prim borçları katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle de ödenebilmektedir.

Bu kapsamda prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesinin talep edilmesi durumunda, primin, en geç ödenmesi gereken yasal süre; Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler yönünden primin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın sonu (vade) yerine, vadeyi izleyen yirminci gün olmaktadır.

SGK tarafından 24.06.2022 tarihinde yapılan duyuruda;

Mayıs ayına ilişkin prim borçlarının KDV İadesi alacağından mahsup suretiyle ödenmesinin talep edilmesi halinde ödeme süresi Mali Tatile denk geldiğinden 2022 yılı Mayıs ayına ilişkin prim borçlarının KDV mahsubu suretiyle ödenmesi halinde vade tarihi 20.7.2022 yerine 27.7.2022 tarihi olarak uygulanacaktır.

Söz konusu Duyuru'ya ulaşmak için tıklayınız...

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

Daha iyi bir çalışma dünyası için sosyal güvenlik ve iş mevzuatı hizmetlerimiz ile yanınızdayız.

Ulaşmak için tıklayınız…

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Yardımcı Ortak
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Gizem Korg / Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
gizem.korg@tr.ey.com
(212) 408 50 94