No: 30

Tarih: 29/04/2022

Konu:

2022/Mart ayına ait SGK prim ödeme son tarihi 05 Mayıs 2022


Bilindiği üzere hizmet akdine dayalı sigortalıların (4/a) prim ödemelerinin, ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar bankalar aracılığı ile SGK’ya ödenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 2022/Mart ayı primlerinin de normal şartlarda en geç 30 Nisan 2022 tarihine kadar ödenmesi icap ediyordu.

Ancak son ödeme tarihinin hafta sonuna denk gelmesi ve takip eden günlerin de bayram olması nedeniyle 2022/Mart ayına ait SGK prim ödemelerinin son tarihi 05 MAYIS 2022 tarihi olduğu hususunu dikkatinize sunarız.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

Daha iyi bir çalışma dünyası için sosyal güvenlik ve iş mevzuatı hizmetlerimiz ile yanınızdayız.

Ulaşmak için tıklayınız…

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Yardımcı Ortak
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Gizem Korg / Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
gizem.korg@tr.ey.com
(212) 408 50 94