No: 29

Tarih: 25/04/2022

Konu:

Parmak izi kayıt sistemi ile mesai takibine ilişkin AYM kararı


Parmak izinin kaydedilmesi ve parmak iziyle mesai takibine yönelik yapılan başvuruya ilişkin Anayasa Mahkemesi tarafından verilen 10/03/2022 tarihli Karar, 19/0472022 tarih ve 31814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kararda özetle;

Teknolojik gelişmelerin imkanlarından yararlanmak isteyen idarenin ve işverenlerin personelin verimliliğini artırmak ve güvenliği sağlamak gibi amaçlara dayalı olarak mesai takibi ile işyerine giriş ve çıkış denetimlerini sağlayacak manyetik kimlik kartları, yüz ve iri tarama, parmak izi kayıt sistemi gibi yöntemler kullandıkları,

Anayasa’nın 20. maddesine göre kişisel verilerin ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızası ile işlenebileceği, 6698 sayılı Kanun’un 6.maddesinde de; sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler dışındaki özel nitelikli verilerin kişinin açık rızasının varlığı halinde işlenebileceği, bu kuralın tek istisnasının ise kanunlarda öngörülmesi durumunda kişinin açık rızasının aranmasına gerek olmayacağı,

Kanun’daki düzenlemede ise, rıza aranmadan veri işleme nedenleri arasında mesai düzeninin yer almadığı belirtilere, somut olayda belediye çalışanlarının özel nitelikli kişisel veri kapsamında kalan parmak izlerinin kaydedilebilmesi ve bu verilerin kullanılabilmesi için bu durumun ayrıca kanunda düzenlenmesi veya çalışanların açık rızalarının varlığını gerektirdiği; çalışanın açık rızasından bahsedebilmek için de en azından işlenecek verinin kapsamı, amacı, sınırları ve sonuçları hakkında çalışanın önden yeterli bir biçimde bilgilendirilmesi elzem olduğu belirtilmiştir.

Sonuç olarak;

Biyometrik veri bazlı takip sisteminin mesai takibi için kullanılabilmesi için özel nitelikteki kişisel verilerin işlenmesine dair çalışanların açık rızalarının mutlaka alınması gerektiği belirtilmiş, dava konusu olayda kişinin bu hakkının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır.

Söz konusu Karar'a ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

Daha iyi bir çalışma dünyası için sosyal güvenlik ve iş mevzuatı hizmetlerimiz ile yanınızdayız.

Ulaşmak için tıklayınız…

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Yardımcı Ortak
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Gizem Korg / Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
gizem.korg@tr.ey.com
(212) 408 50 94